Градежните активности за темелите се одвиваат според планот и бетонирање на истите ќе биде приоритет за проектот во наредните неколку недели. Исто така има голем напредок и на градежните работи на далеководот ќаде повеќето темели за столбовите од далеководот се готови, и почната е изградба на инсталирање на конструкциите за столбовите.

Сподели на