Контакт

Контактирајте нè за информации и прашања

За какви било поплаки, контактирајте нѐ со пополнување на нашиот образец за поплаки Формулар за Жалба , користејќи еден од каналите за комуникација наведени подолу или онлајн формуларот за контакт, при што се обврзуваме да потврдиме прием на сите поплаки во рок од 48 часа. По потврдата, нашиот тим ќе ја испита и одговори на секоја поплака и ќе работи на решавање на сите проблеми на заемно задоволство на сите страни.

Адреса
Поштенски фах 907,

Република Македонија

Пишете ни
blashko@wpbogoslovec.com
Телефон
(+389) 2 27 20 600
Следете нè на
Facebook

Онлајн порака