ВЕТРО ПАРК БОГОСЛОВЕЦ-ИЗВЕСТУВАЊЕ БР.6 ЗА ИЗГРАДБА

Тхор Импекс започна со изградба на ветропаркот Богословец на почетокот на Јули 2021. До Мај 2023, инсталацијата на целата опрема е завршена, и постапката за тестирање на истата е во тек.

Прочитај повеќе

ВЕТРО ПАРК БОГОСЛОВЕЦ-ИЗВЕСТУВАЊЕ БР.5 ЗА ИЗГРАДБА

Тхор Импекс започна со изградба на ветропаркот Богословец на почетокот на Јули 2021. До Август 2022 се завршени следните фази од проектот Градежни работи на трафостаницата, Пристапни патишта Далеководот и поврзување со трафостаницата, Бетонирање на темелите. Во периодот од 12.9 до 30.11.2022 се очекува да пристигне и опремата за...

Прочитај повеќе

ВЕТРО ПАРК БОГОСЛОВЕЦ-ИЗВЕСТУВАЊЕ БР.4 ЗА ИЗГРАДБА

Тхор Импекс започна со изградба на ветропаркот Богословец на почетокот на Јули 2021. До сега се завршени следните фази од проектот или се во теч: • Градежни работи на трафостаницата • Пристапни патишта • Далеководот и поврзување со трафостаницата • Бетонирање на темелите (50% од работите се завршени) Слики од градежните активности може да се видат на нашиот Facebook профил....

Прочитај повеќе

Информации за градежните активности

Градежните активности за темелите се одвиваат според планот и бетонирање на истите ќе биде приоритет за проектот во наредните неколку недели. Исто така има голем напредок и на градежните работи на далеководот ќаде повеќето темели за столбовите од далеководот се готови, и почната е изградба на инсталирање на конструкциите за столбовите.

Прочитај повеќе

ВЕТРО ПАРК БОГОСЛОВЕЦ-ИЗВЕСТУВАЊЕ БР.2 ЗА ИЗГРАДБА

Тхор Импекс започна со изградба на ветропаркот Богословец на почетокот на Јули 2021. До сега се завршени следните фази од проектот: Пристапни патишта до секоја турбина (завршени) Ископи за темели на турбини (во тек) Кабловско поврзување на турбините (во тек) Градежни работи на Трафостаница (во тек) Слики од градежните...

Прочитај повеќе