За Богословец

Ветропарк Богословец

Ветропаркот Богословец е проект во источна Македонија во регионот на Св. Николе. Нашето искуство е посебно со оглед на тоа што нашатадомицилна фирма БНБ Компани има развиено 5 мали хидро електрани во Република Македонија. Сите тие проекти се во функција во моментов, и имаат повластена тарифа доделена на тендер која трае до 2035 година.

Поставеност на Ветропаркот